MERKEZ OFİS

Kartal/İstanbul

Cevizli Mh. Mustafa Kemal Cd.
Hukukçular Towers A Blok Apt.
No:66 A, D:47, 34865

INFORMATION QUESTIONS

SIK SORULAN SORULAR

EX-PROOF EKİPMAN NEDİR?

Exproof kelimesi “patlamaya dayanıklı” kelimelerinin birleşiminden gelmektedir. Kelimenin tam anlamıyla patlamaya dayanıklı anlamına gelir. Ex-proof ekipmanlar potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılan özel ekipmanlardır.

ATEX BÖLGELERİ NELERDİR?

“Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” uyarınca yanıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile karışımlarının varlığı araştırma ile kanıtlanmadıkça bu maddeler patlayıcı ortam oluşturabilecek maddeler olarak değerlendirilmektedir. bağımsız olarak patlamaya neden olmaz. Bu maddelerin yerleri, patlayıcı ortamların oluşma sıklığına ve bu atmosferin süresine göre bölgelere ayrılmalıdır. Bu sınıflandırmalar Patlamadan Korunma Belgesinde (PKD) belirtilmelidir.

Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması gazlar ve tozlar için aşağıdaki gibidir.

ATEX EKİPMAN KATEGORİSİ NEDİR?

Patlayıcı atmosferin oluşabileceği yerlerde Patlamadan Korunma Dokümanında (PKD) yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen ex-proof ekipman ve koruyucu sistemler kullanılmalı ve Ekipman Yönetmeliğinde belirtilen kategorilere göre seçilmelidir. ve Olası Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Koruyucu Sistemler (2014/34/AB).

Ex-proof ekipmanlar toplamda 3 kategoriden oluşmaktadır. Patlayıcı ortam sınıfına uygun kategorideki ekipmanlar seçilmelidir.

Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipmanı,

Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipmanı,

Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipmanı kullanılabilir.

ATEX YÖNETMELİĞİ NELERDİR?

ATEX regülasyonları temel olarak ikiye ayrılır. Bunlardan ilki, Potansiyel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılması Amaçlanan Ekipman ve Koruyucu Sistemler Hakkında Yönetmeliktir (2014/34/AB). Bu Yönetmeliğin amacı, potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipman ve koruyucu sistemlerin piyasaya güvenli bir şekilde arz edilmesi için gerekli temel sağlık ve güvenlik kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürleri ve piyasa gözetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İkincisi ise “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik”tir. Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların işyerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların sağlık ve güvenlik açısından tehlikelerinden korunması amacıyla alınacak önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde Patlamadan Korunma Belgesi (PKD) hazırlanması zorunludur.

EXPROOF ZONE NEDİR?

Patlayıcı ortamların tehlikeleri sınıflandırılırken patlayıcı ortamın oluşma sıklığına ve bu ortamın süresine göre bölgelere göre sınıflandırılması gerekir. Her patlayıcı ortam için tehlike sınıflandırması Patlamadan Korunma Belgesinde (PKD) değerlendirilmelidir. Tehlike sınıfları bölgeler olarak ifade edilir.

Tehlikeli alanların sınıflandırması gazlar ve tozlar için aşağıdaki gibidir.

Gazlar: Bölge 0, Bölge 1, Bölge 2

Tozlar: Bölge 20, Bölge 21, Bölge 2

İLETİŞİM FORMU

HER TÜRLÜ SORUNUZ İÇİN BİZE ULAŞIN