SWEDISH NEUTRAL TOPRAK HATASI NÖTRLEME CİHAZI (GFN)

GFN (Ground Fault Neutralizer) Toprak hatası nötrleme (Ground Fault Neutralizer) cihazı tüm uzun süreli faz-toprak arıza akımlarına(hem temel hem harmonik) karşı tamamen kompanzasyon yapma yeteneğine sahiptir. Ayrıca bu işlemi çok kısa bir sürede devreye girerek gerçekleştirmektedir. Modern bilgisayarların ve güç elektroniği elemanlarının kullanımı ile arıza akımı tamamıyla engellenebilmektedir. Bu özellikle havai hat şebekelerinde çok faydalıdır.

GFN (Ground Fault Neutralizer)

Toprak hatası nötrleme (Ground Fault Neutralizer) cihazı tüm uzun süreli faz-toprak arıza akımlarına(hem temel hem harmonik) karşı tamamen kompanzasyon yapma yeteneğine sahiptir. Ayrıca bu işlemi çok kısa bir sürede devreye girerek gerçekleştirmektedir. Modern bilgisayarların ve güç elektroniği elemanlarının kullanımı ile arıza akımı tamamıyla engellenebilmektedir. Bu özellikle havai hat şebekelerinde çok faydalı olmaktadır. Ayrıca endüstri ve kablo kullanılan şehir merkezi şebekelerinde de faydalıdır. Çünkü kablo arızalarının çoğu tek faz-toprak olarak başlamaktadır. Eğer arıza düzgün olarak kompanze edilmezse, sonrasında diğer fazlara da etki ederek çoklu faz arızası meydana gelmektedir.

GFN sistemi üç ayrı bileşenden oluşmaktadır;

  • Ark Sönümleme Bobini (Arc Suppression Coil) (Petersen Bobini)
  • Kontrol Sistemi (Neutral Manager)
  • Artık Akım Kompanzatörü (RCC Inverter)

GFN sistemi normal koşullarda sürekli olarak şönt admitans ölçümü yapmakta ve bu bilgiyi saklamaktadır.

Bir toprak arızası meydana geldiğinde, bu admitanslar normal işletme durumuna göre değişmekte ve arızalı durum tespit edilmektedir.

SWEDISH NEUTRAL TOPRAK HATASI NÖTRLEME CİHAZI (GFN)

Arızanın tespit edilmesinin adından kapasitif akımı minimum değere düşürecek olan bobin değeri ayarlanmaktadır.

GFN sistemi güç sisteminin nötr noktasıyla toprak arasına bağlanan bir petersen bobini içermektedir. Şebekeyi sürekli olarak izleyen sistem sayesinde petersen bobini arıza anında, oluşan kapasitif arıza akımına karşı bir endüktif reaktif akım üreterek arıza akımını kompanze etmektedir.

Aynı zamanda sahip olunan güç elektroniği tabanlı artık akım kompanzatörü sayesinde, petersen bobininin sönümleyemediği ve risk oluşturan resistif artık arıza akımını da sönümleme özelliğine sahiptir.