HIPPS Vanalar

HIPPS VANA

1. Güvenliği Arttırmak
2. Çevreyi Korumak
3. Ekononik Yararları
4. Performans Artışı

gibi avantajlar sağlamaktadır.

HIPPS VANA

HIPPS (High Integrity Pressure Protection System) bağımsız olarak dizayn edilmiş SIS (Safety Instrumented System) sistemi olup; kaynak çıkışlarını ve üretim tesisini korumaktadır. HIPPS VANA sistemleri kısmi ya da tamamen flare and relief sistemleri yerine kullanılmaktadır. Bu sayede çevresel farkındalık da artmaktadır.

HIPPS sayesinde işletmedeki koruma katmanı bir seviye daha artmakta ve dramatik bir olayın önüne geçilmektedir. HIPPS sistemleri en az 3 ana elemandan oluşur; başlatıcılar (initiators), kontrol sistemi (logic solver) ve son ekipman (final element). HIPPS sistemleri IEC 61508 ve IEC 61511 standartları uygun olarak üretilmektedir.

HIPPS Sistemini Neden Kullanmalıyız?

1. Güvenliği Arttırmak: HIPPS vana ile sağlanan güvenlik tesiste yüksek basınç ve dramatik hata olmayı engeller. Bu yüzden HIPPS sistem uygulamasıyla yatırımlarınızı, insanları ve çevreyi korumayı taahhüt etmiş olursunuz.

2. Çevreyi Korumak: Geleneksel flare ve relief sistemleri çevresel kirlilik yaratmaktadır. Sürdürebilirlik temiz enerjiyi kısıtlamamalıdır. HIPPS, Petro-Gaz sektöründe güvenliği ve sürdürebilirliği arttırmaktadır.

3. Ekononik Yararları: HIPPS, hatırı sayılır bir oranda CAPEX ve OPEX tasarrufu sağlamaktadır. Bu durum yeni yapılmış veya hala çalışmakta olan tesisler için geçerlidir. Bunu downstream’de kullanılan ürünlerin ağırlığı ve maliyeti düşmekte ve kullanılan alan bakımından optimizasyon sağlanmaktadır. Bunları ek olarak tesis sigorta maliyetleri de düşmektedir.

4. Performans Artışı: HIPPS sistemi bütün sistemin tam verimle kullanılmasını sağlar.